Confidentialitate

Politica de protectie a datelor cu caracter personal

S.C. Pixel Wave S.R.L. este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 20179.

S.C. Pixel Wave S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor serviciilor oferite pe ww.ZipBox.ro modalitatea de comunicare eficienta a informatiilor si serviciilor gazduite, precum şi servicii de marketing, reclamă şi publicitate. Datele pe care le prelucrăm sunt doar cele oferite de dumneavoastră. Eventualul refuz al dumneavoastră de a ne oferi datele solicitate determină imposibilitatea noastră de a vă oferi serviciile solicitate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. PIXEL WAVE S.R.L. şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Parteneri contractuali ai operatorului; Furnizori de servicii şi bunuri; Societăţi bancare; Autoritaţi publice (numai în cazul în care acestea o cer pentru derularea unui act administrativ sau de justiţie).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelo, dreptul de opoziţie şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată prin formularul de contact sau prin poştă pe e-mailul societăţii noastre. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curand posibil. Eventuala înregistrare a dumneavoastră pe site-urile gestionate de S.C. PIXEL WAVE S.R.L. presupune luarea la cunoştinţă a drepturilor mai sus menţionate şi acordul ca datele personale să fie folosite de către S.C. PIXEL WAVE S.R.L. în scopuri de marketing, publicitate şi pentru a vă putea livra comenziile efectuate pe website.